Adressering

Stuur je een brief naar iemand in een organisatie, dan noem je eerst de naam van dat bedrijf en daaronder t.a.v. (ter attentie van) plus de naam van de persoon, eventueel met academische titel, en/of functie. Het adresveld bevat de volgende gegevens:

 1. Naam van de organisatie, eventueel gevolgd door de
 2. Afdeling
 3. Naam van de geadresseerde, met de voornaam voor de achternaam. Tussen de voornaam en de aanschrijving (De heer, Mevrouw), kun je eventueel academische titels vermelden, zoals prof., ir., mr., ing.
 4. Functie van de geadresseerde
 5. Straat en nummer of postbus
 6. Postcode en gemeente
 7. Land van bestemming (enkel voor brieven naar het buitenland)

PHARMACOTEX nv
Afdeling Research
De heer ir. J. De Corte
Hoofd Sectie Farmacologie
Touwstraat 12
7111 GS DEVENTER
NEDERLAND

Volgens de Belgische norm NBN Z 01-002 bevat het netto-adresveld maximaal zeven regels. De volgorde van de onderdelen is als volgt:

 1. Specifieke vermeldingen voor de verzending, b.v. luchtpost, aangetekend, drukwerk, persoonlijk, vertrouwelijk
 2. Naam van de geadresseerde (idem)
 3. Functie van de geadresseerde of afdeling
 4. Naam van de organisatie
 5. Straat en nummer of postbus
 6. Postcode en gemeente (eventueel voorafgegaan door het Europese autokenteken, b.v. B-1000 BRUSSEL)
 7. Land van bestemming (meestal alleen buiten Europa)

Aangetekend

De heer Stefan Lambrecht
Hoofd Klantendienst
Trimex NV
Postbus 123
NL-5307 ZX NIJMEGEN