Briefmodel

Heel wat ondernemingen gebruiken het Amerikaanse model waarbij alle briefonderdelen tegen de linkerkantlijn beginnen (slechts één verticale lijn). Dit model bespaart tijd en dus geld. De alinea's worden door witregels van elkaar gescheiden.

Wanneer je geen papier met gedrukt briefhoofd gebruikt, plaats dan je eigen naam, adres en telefoonnummer linksboven (cf. Afzender). Het kan ook onderaan onder je handtekening.