Handtekening en ondertekening

Een brief zonder handtekening komt erg onbeleefd over en heeft op juridisch vlak geen waarde. Je mag een handtekening dus niet vergeten. Als twee personen de brief ondertekenen, komt de belangrijkste ondertekenaar rechts.

Onder je handtekening typ je je naam (altijd voluit!) en functie of afdeling.

Johan de Grote
boekhouder

Als je uit de voornaam het geslacht van de ondertekenaar niet kan afleiden, voeg je er tussen haakjes (de heer) of (mevrouw) bij.

Kris de Paepe (mevrouw)

Teken je een brief bij volmacht, dan plaats je voor de naam van de ondertekenaar het woordje 'voor', of de afkorting 'p.o.', 'o.l.', of 'p.p.'. Daaronder komt je eigen naam en eventueel je functie.

Hoogachtend,
(handtekening)
p.o. Jan De Bruyne
Anne Willaert