Het (gedrukte) briefhoofd

In het briefhoofd vind je de belangrijkste gegevens van de afzender: naam, (post)adres en woonplaats, eventueel telefoon- en faxnummer(s) en ook het e-mailadres.

De meeste bedrijven beschikken over eigen briefpapier met gedrukt briefhoofd met een logo en alle gegevens die noodzakelijk geacht worden. Sommige elementen kunnen in de voetnoot opgenomen worden onderaan de pagina, maar vaak staan de belangrijkste gegevens bovenaan de brief.

Welke gegevens komen voor in het briefhoofd van een onderneming?

  • Naam
  • Aard van de organisatie (bijvoorbeeld Houthandel) en de statutaire naam (bijvoorbeeld B.V., N.V., C.V., B.V.B.A.)
  • Telefoon- en faxnummers en eventueel ook het e-mailadres
  • BTW-nummer
  • Inschrijvingsnummer in het handelsregister
  • Post- of bankrekeningnummer (soms in het briefhoofd, soms in de voetnoot onderaan de pagina)