Aanspreking

De regel waarin je de lezer aanspreekt, is de aanhef. Er zijn verschillende manieren hiervoor. De aanhef dient in ieder geval te passen bij de relatie tussen schrijver en lezer in de betrokken situatie.

In de meeste brieven spreek je de lezer, naargelang het een man of een vrouw is, aan met:

 • Geachte heer,
 • Geachte mevrouw,

Om de brief te personaliseren, kun je de achternaam toevoegen na 'heer' of 'mevrouw'.

Als de geadresseerde onbekend is, gebruik je een dubbele aanspreking:

 • Geachte mevrouw/heer,
 • Geachte mevrouw, meneer,

of achtereenvolgens:

 • Geachte mevrouw,
  Geachte heer,

De woorden 'heer' en 'mevrouw' begin je altijd met een kleine letter. Een tussenvoegsel schrijf je hier met een hoofdletter. Voorletters en titels worden in de aanhef weggelaten. Na de aanhef volgt een komma.

Je kunt mensen ook met hun functie aanspreken:

 • Geachte directeur,
 • Geachte burgemeester,

Vrouwen die jonger zijn dan 18 jaar, worden soms nog aangesproken met 'juffrouw', maar de meeste bedrijven en organisaties kiezen voor jongeren de aanspreking 'Beste' (met voornaam en eventueel achternaam):

 • Beste Frank (Verbiest),

De aanspreking 'Beste' komt in vertrouwelijke relaties met de lezer steeds vaker voor:

 • Beste heer De Clerk,
 • Beste klant,

Je kunt ook 'Geachte' of 'Beste' gebruiken bij een collectieve aanspreking:

 • Geachte collega's,
 • Beste redactie,
Opmerking

Als je achternaam van de lezer in de aanhef opneemt, laat je die nooit voorafgaan door zijn voornaam of initialen.

fout

goed

Geachte heer Jan Peeters
Geachte heer J.C. Peeters

Geachte heer Peeters

Titels en functies laat je in de aanspreking meestal achterwege. Die staan al in het adres. Gebruik je ze toch, dan schrijf je bijvoorbeeld:

 • Geachte mevrouw de directrice,
 • Mijnheer de minister,

Bij getrouwde vrouwen worden in de adressering soms twee namen genoemd. Eerst de naam van de echtgenoot en dan de meisjesnaam (met een streepje ertussen):

 • Mevrouw S. Pelkman-Delaere

In de aanhef wordt meestal alleen de eerste naam vermeld, dus de naam van de echtgenoot:

 • Geachte mevrouw Pelkman,

Op uitnodigingen vind je vaak de volgende afkorting: a.a.u.b. (soms ook r.s.v.p.) Waarvoor staat deze afkorting?

Antwoord alstublieft

Répondez s'il vous plait