Bijlagen en kopieën

Bijlagen of kopieën vermeld je na twee witregels onder de ondertekening. De term Bijlage(n) wordt helemaal onderaan de brief geplaatst, gevolgd door het aantal van de bijgevoegde papieren en de titel ervan. De dubbele punt na Bijlage(n) of Kopie is facultatief.

Bijlagen:
1 catalogus
2 vragenlijsten

Onderaan volgt soms de vermelding Kopie of C.c. (copie conform) met daarachter de naam of de namen aan wie je een kopie bezorgt. Bij meerdere personen kun je de namen in hiërarchische of alfabetische volgorde vermelden.

Kopie C. Grootaerts (directeur-generaal)
J. Ceuleers (eindredacteur journaal)
C.c. K. Daelemans
G. Haeckx
D. Martens
L. Taveniers

Als je na Kopie of C.c. de aanschrijving de heer of mevrouw wilt afkorten, kan dat als volgt: dhr. / mw.

Kopie: dhr. Bernard de Wit
mw. Rita Tanghe