Slotformule

Moderne Nederlandse zakenbrieven worden op een sobere manier afgesloten. De drie meest gebruikte slotformules zijn:

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Tegenwoordig gaat de voorkeur in normale handelsrelaties in het Nederlands uit naar de slotformule Met vriendelijke groeten.

In België gebruikt men nog vaak de formule Hoogachtend (of Met hoogachting), vooral als schrijver en lezer op een niet al te vertrouwelijke voet staan met elkaar. Deze formule komt dus vaker voor in brieven aan hiërarchisch hogergeplaatsten of wanneer er afstand tegenover een lezer wil worden bewaard, bijvoorbeeld in een maanbrief waarin je juridische maatregelen aankondigt.

Na de slotformule volgt een komma en 6 witregels voor de handtekening(en).

Wat is een maanbrief?

Een brief met een waarschuwing dat je nog moet betalen.