Onderwerp

Achter 'Betreft' of 'Onderwerp' wordt bondig vermeld waar de brief over gaat. In enkele woorden of een kernwoord geef je aan wat het onderwerp van de brief is zodat de lezer onmiddellijk een idee heeft over de inhoud.

De rubriekstitel wordt soms niet meer vermeld. Hierbij komt het onderwerp van de brief, vet gedrukt, twee regels boven de aanspreking te staan.

Onderwerp: wijziging vergaderdata

Betreft: bevestiging reservering

Verzoek om offerte