Opbouw

Open het persbericht dat je in de rechterkolom vindt. Ga met je muis over de verschillende tekstballonetjes en ontdek wat de verschillende onderdelen zijn van een persbericht. (Via 'Review and Comment' en vervolgens 'Comments list' kan je alle onderdelen en opmerkingen samen opvragen.)

Opmerking

Over het 'embargo'

De overgrote meerderheid van de persberichten mag onmiddellijk gebruikt worden voor publicatie. Soms staat er dan nog expliciet bij "voor onmiddelijke vrijgave".

In uitzonderlijke gevallen daarentegen, als er gewichtige belangen op het spel staan, als het om mensenlevens gaat, of als er een misdadiger gevat moet worden, vaardigt het gerecht of een officiële instantie soms een embargo uit. Dat is een verbod om het nieuws te publiceren tot een bepaalde datum en uur. Dan moet op het bericht duidelijk "Embargo" vermeld worden, mét datum en uur waarop het afloopt.

Ook voor gecoördineerde mediacampagnes kan een embargo aangevraagd worden. Journalisten krijgen dan al een persbericht over het nieuwe product in kwestie, maar mogen er pas over berichten nadat de bijbehorende campagne van start gaat. Ook stuurt een bedrijf soms al een persbericht met al de details van de financiële resultaten, met een embargo dat afloopt na de persconferentie over diezelfde resultaten.

Journalisten houden enkel rekening met een embargo als het behoorlijk is aangevraagd, als het gemotiveerd is, als het voor alle media geldt en als de andere media het ook respecteren.

Bronvermelding docenten:

  • Mies, J. (2002). Persberichtenwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers: 103, 105.
  • Permentier, L. en Van Den Eynden, L. (1998), Stijlboek. Groot-Bijgaarden: Uitgeverij Scoop: 89.