Lay-out en afwerking

Als je tekst in orde is, vergeet dan niet te controleren of alle vormelijke elementen aanwezig zijn: je logo, je contactgegevens, de verzendingsdatum, enzovoort (zie Opbouw). Denk er ten slotte aan dat het oog ook wat wil, zeker als je een papieren persbericht verstuurt. Ook kranten zijn in de loop der tijd meer belang gaan hechten aan een mooie opmaak en lay-out. Hou je lay-out wel sober.