Voor- en nadelen

Voordelen

Je schrijft beter geen persbericht als je louter commerciële bedoelingen hebt: een persbericht is geen vorm van marketing. Om een nieuw product te lanceren zijn advertenties geschikter. Al kan een persbericht een campagne wel ondersteunen.

Persberichten hebben een aantal voordelen in vergelijking met advertenties:

  • Als ze worden gebruikt door de media, kunnen persberichten zorgen voor een vorm van gratis reclame.
  • In dat geval zorgen ze voor een grotere geloofwaardigheid dan advertenties. Niet het bedrijf of de organisatie is aan het woord, maar een onafhankelijke krant of een tijdschrift.
  • Persberichten kosten ook relatief minder inspanning en organisatie dan een grote campagne.

Metro

Kerst met sterallures

Solange ontwerpt eigenzinnige sieraden voor H&M

Nadelen

De meerderheid van de persberichten belandt in de prullenmand. En wanneer de media persberichten toch gebruiken, doen ze dat op heel uiteenlopende manieren. Wie een persbericht naar de media stuurt, heeft geen controle over de journalist. Die kan veel schrappen en andere, kritische informatie toevoegen.

Journalisten zullen persberichten nooit helemaal letterlijk overnemen omdat dat in feite indruist tegen de journalistieke principes. Voor journalisten is 'één bron geen bron'. Ze zullen dus geregeld hun oor ook elders te luister leggen. Ze laten bijvoorbeeld iemand aan het woord die het tegenovergestelde standpunt verkondigt, of ze vermelden een bron die je onderzoeksresultaten betwist of jouw geweldige product bekritiseert. Journalisten interpreteren het nieuws en geven ook meningen.

Toch vallen de wijzigingen in een doorsnee krantenbericht best mee. Meestal kort een journalist een persbericht in, en houdt hij het bij aanpassingen op zinsniveau om de leesbaarheid te verhogen. Als schrijver kan je de journalist dus zeker een beetje 'sturen'. Om je nieuws in het nieuws te krijgen, is het belangrijk om op tekstniveau journalistieke aanpassingen te maken. Dat wordt 'voorformulering' genoemd.

In de rechterkolom vind je als extra het analysestuk 'Bent u al getest?'. Daarin kan je lezen hoe de farmaceutische industrie soms misbruik maakt van handig voorgeformuleerde persberichten om het nieuws te sturen.