Voorformulering

Typisch voor persberichten is dat ze worden 'voorgeformuleerd'. Dat betekent dat schrijvers van persberichten hun teksten schrijven en formuleren op een manier die al is afgestemd op de manier waarop nieuwsberichten worden geschreven. Ze streven ernaar om de stijl, de structuur, de woordkeuze en het perspectief van een krantenartikel te hanteren. Ze schrijven dus ook een kop en verwijzen naar hun bedrijf of organisatie in de derde persoon.

Op die manier maken persverantwoordelijken het de journalist zo makkelijk mogelijk, in de hoop dat die zo veel mogelijk van hun persbericht letterlijk overneemt.

Er bestaat discussie over de mate waarin je je persbericht al moet aanpassen aan de media waarvoor het bestemd is. Constanten bij het voorformuleren zijn in elk geval verwijswoorden, tijdsaanduidingen en citaten.