Persberichten en internet

Persberichten op internet hebben zowel voor de pers als voor het publiek een functie. Journalisten hebben je persberichten digitaal beschikbaar, ook journalisten die niet op je verzendlijst staan. Maar ook iedereen die surft op het internet, kan kennis nemen van je nieuws, zonder tussenkomst van de media. Al is het doorgaans wellicht maar een kleine groep geďnteresseerden die een bedrijfssite regelmatig bezoekt, zoals aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Het internet biedt extra toepassingsmogelijkheden zoals doorlinken naar documentatie of andere websites. De belangrijkste toepassingsmogelijkheid is ongetwijfeld het archief, eventueel met een zoekfunctie, waarin alle persberichten raadpleegbaar blijven.

Pas je berichten niet meer aan als ze in je archief staan! Dat komt onbetrouwbaar over: een lezer gaat zich dan afvragen wat er nog veranderd is. Wel kan je een 'disclaimer' toevoegen om aan te geven dat de informatie uit de persberichten mogelijk achterhaald is. Zorg ook dat wie je website bezoekt geen zeven keer moet doorklikken voor hij je persberichten vindt.

Persberichten op het internet krijgen lang niet altijd die naam. Vaak heten ze gewoon 'nieuwsberichten'. Daar komen meer onderwerpen voor in aanmerking dan voor 'echte' persberichten. Zo vind je in archieven veel 'klein' nieuws, waarvoor wellicht weinig of geen media belangstelling hebben.

Volgens Jeanine Mies zijn nieuwsberichten op internet doorgaans minder formeel van toon (Mies 2002: 136). Geert Jacobs en Ilse Strobbe komen dan weer tot de conclusie dat er twee trends zijn bij persberichten op internet: enerzijds een tendens naar veel commerciëler taalgebruik en anderzijds een extreme vorm van voorformulering die bijna niet meer te onderscheiden valt van echte nieuwsberichten (Jacobs en Strobbe 2005). Hun bevindingen kan je nalezen via de link in de rechterkolom.