Onderdelen

Als je het nieuws wil halen, moet je persbericht niet enkel nieuwswaarde hebben. Het moet ook goed geschreven zijn. Journalisten zullen een persbericht dat niet professioneel is opgesteld met veel meer argwaan benaderen. Voor een groot deel hangt het succes van je persbericht dus ook af van het redactiewerk dat je investeert in de kop, de inleiding, de structuur en de stijl.

In dit hoofdstuk vind je heel wat voorbeelden, net als tal van praktische schrijfadviezen en richtlijnen om de verschillende onderdelen van je persbericht zo goed mogelijk uit te werken.