Teksttabel

Lees de volgende instructie aandachtig. Identificeer de drie hoofdtaken voor de gebruiker. Selecteer één van de hoofdtaken en werk deze uit. Deel de relevante informatie van deze hoofdtaak op en werk deze uit in een beknopte teksttabel.

Als je alle podcasts automatisch wil bijwerken, kies dan 'Alle podcasts automatisch bijwerken'. Als je op 'OK' klikt, werkt iTunes de podcasts op de iPod bij met de podcasts op de computer. Je kunt ook een selectie maken van de podcasts die je wilt bijwerken. Kies dan 'Alleen geselecteerde podcasts automatisch bijwerken'. Plaats dan een vinkje in de vakjes naast de podcasts die je wilt bijwerken en kies een optie uit het venstermenu. Als je op 'OK' klikt, werkt iTunes de geselecteerde podcasts op de iPod bij met de geselecteerde podcasts op de computer. Tot slot kun je ook een beperkt aantal afleveringen automatisch bijwerken op de iPod. Kies een van de opties voor automatisch bijwerken en kies vervolgens een optie uit het venstermenu 'Bijwerken': 'Alle afleveringen', 'Alleen gemarkeerde afleveringen', 'Alleen meest recente aflevering' of 'Alleen niet afgespeelde afleveringen'. Wanneer iTunes de podcasts op de iPod bijwerkt, worden alle afleveringen die niet tot de gekozen instelling behoren, verwijderd van de iPod.

Wanneer je instelt dat de iTunes de podcasts op de iPod automatisch bijwerkt, wordt de iPod bijgewerkt zodra je hem aansluit op de computer.

De doorlopende tekst maakt de informatie onoverzichtelijk voor de gebruiker. Een teksttabel maakt de verschillende keuzemogelijkheden zichtbaar voor de gebruiker. Deze hoeft immers enkel de rij te lezen die hoort bij het doel dat hij wil bereiken. Schermafdrukken zijn een handig en duidelijk controlemiddel voor je gebruiker.

Voorbeelduitwerking teksttabel

Taak in iTunes

Stappen

Alle podcasts automatisch bijwerken

 1. Kies 'Alle podcasts automatisch bijwerken'.
 2. Klik op 'OK'. iTunes werkt de podcasts op de iPod bij met de podcasts op de computer.

Opmerking

Wanneer je instelt dat iTunes de podcasts op de iPod automatisch bijwerkt, wordt de iPod bijgewerkt zodra je hem aansluit op de computer.

Geselecteerde podcasts automatisch bijwerken

 1. Kies 'Alleen geselecteerde podcasts automatisch bijwerken'.
 2. Plaats een vinkje in de vakjes naast de podcasts die je wilt bijwerken.
 3. Klik op 'OK'.

Beperkt aantal afleveringen automatisch bijwerken

 1. Kies een van de opties voor automatisch bijwerken.
 2. Kies een optie uit het venstermenu 'Bijwerken': 
  • 'Alle afleveringen'
  • 'Aleen gemarkeerde afleveringen'
  • 'Alleen meest recente aflevering'
  • 'Alleen niet gespeelde afleveringen'

Let op

Wanneer iTunes de podcasts op de iPod bijwerkt, worden alle afleveringen die niet tot de gekozen instelling behoren, verwijderd van de iPod.