Vakjargon

Zoek de knelpunten in het volgende fragment. Welke woorden vormen een struikelblok voor een gebruiker die niet op de hoogte is van het ambtelijk vakjargon? En hoe kun je dit anders formuleren? Via Google kun je bepaalde uitdrukkingen en termen opzoeken.

Wat gebeurt er indien ik mijn aangifte te laat indien?

Indien u uw aangifte niet hebt teruggezonden binnen de erop vermelde termijn

  • Kan de administratie overgaan tot de procedure van aanslag van ambtswege
  • Wat tot gevolg heeft dat de bewijslast voor de in uw naam in aanmerking te nemen elementen naar u wordt verlegd.

In verband hiermee wordt eraan herinnerd dat een regelmatige aangifte rechtsgeldig is tot het tegenbewijs.

Bovendien

  • Beschikt de administratie over een langere termijn om uw fiscale toestand te regelen; in principe 3 jaar vanaf de eerste januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd,
  • En zijn administratieve sancties van toepassing.

Het administratieve vakjargon vormt een struikelblok. Niet alle gebruikers zijn vertrouwd met deze fiscale termen. Een fiscale term zoals 'procedure van aanslag van ambtswege' kun je gemakkelijk omzetten in een uitdrukking die voor iedereen toegankelijk is.

Als er een deadline is, vermeld die dan.

Een concrete omschrijving van de 'sancties' geeft een duidelijk signaal naar de gebruiker.

Voorbeelduitwerking

Wat gebeurt er als ik mijn aangifte te laat indien?

  • De belastingdienst kan uw belasting berekenen op basis van eigen cijfers als u uw aangifte niet indient voor 1 juli 2008.
  • Als u in de jaren voordien steeds uw belastingsaangifte regelmatig hebt ingediend, dan geldt dit als tegenbewijs.
  • De belastingdienst heeft drie jaar tijd om uw fiscaal dossier te behandelen. Deze termijn start op de 1 januari van het aanslagjaar.

Let op. De belastingdienst kan u een sanctie opleggen, zoals een boete of een belastingsverhoging.

Als u niet akkoord gaat met de bedragen die gebruikt zijn voor de belastingsberekening, is het aan u om de onjuistheid ervan te bewijzen.