Gebruikersperspectief

Herschrijf volgend fragment in het gebruikersperspectief. Maak hierbij gebruik van een stappenlijst.

Alvorens met de installatie te beginnen, dient het rooster verwijderd te worden. Om het rooster te kunnen verwijderen, met gebruik van het indrukken van de daarvoor bestemde knoppen A en B, het rooster naar beneden drukken zodat deze kan worden losgehaakt en naar onderen  kan worden getrokken.

Deze formulering zorgt voor heel wat verwarring bij de gebruiker. Plaats de gebruiker centraal en gebruik de gebiedende wijs (imperatiefvormen).

Voorbeelduitwerking

Verwijder het rooster voor je met de installatie begint:

  1. Houd de knoppen A en B ingedrukt.
  2. Druk het rooster naar beneden.
  3. Haak het rooster los.