Illustratie

Bekijk de volgende illustratie en haal drie zwakke punten aan die de gebruiker in de war kunnen brengen. Klik op de afbeelding om deze groter te maken.

Een illustratie moet eenvoudig zijn. Het enthousiasme waarmee de illustrator hier heeft gewerkt, zorgt ervoor dat de gebruiker het overzicht verliest.

  • De overdaad aan pijlen maakt de illustratie onoverzichtelijk.
  • De pijlen kruisen elkaar waardoor de gebruiker moeilijker kan volgen.
  • De perspectieven en schaalgroottes zijn niet consistent toegepast. Zo is bijvoorbeeld de printer even groot als het fototoestel.
  • De illustraties zijn niet altijd even duidelijk. Zo is er bijvoorbeeld weinig of geen verschil tussen een Macintosh-computer en een IBM-computer.

Klik op de afbeelding om de illustratie groter te maken.

documents\IT_CanonCamera_oplossing.pdf

documents\IT_mamiya.pdf Hiernaast vind je een goede illustratie waarbij zowel de locatie van de onderdelen als montage-instructie voor het monteren aan bod komen. De illustratie is sober opgebouwd en overstelpt de gebruiker niet met informatie.

Klik op de afbeelding om deze groter te maken.