Taalhandelingen

Taalhandelingen zijn essentieel bij het opstellen van een instructie. Waarschuwingen wijzen de gebruiker immers op mogelijke gevaren. Aanbevelingen of tips geven dan weer advies. En aanwijzingen of instructies begeleiden de gebruiker doorheen de procedure.

Bekijk de volgende instructie aandachtig.

 • Wat vind je van de aandacht van de technisch schrijver voor de verschillende taalhandelingen? 
 • Groepeer de taalhandelingen;
 • Herschrijf deze instructie.

REINIGING EN ONDERHOUD

Dompel het apparaat nooit onder in water! Haal de stekker uit het stopcontact. Alle onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje worden schoongemaakt. Droog ze goed af voor hergebruik. Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen. Reinig de friteuse regelmatig aan de binnen- en buitenzijde. Maak de buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek en droog deze met een zachte, schone doek. Gebruik nooit schuurmiddelen. Bij het verversen van de olie kunt u tevens de binnenzijde van de friteuse schoonmaken. Leeg de friteuse en maak de binnenzijde eerst met keukenpapier en vervolgens met een natte, in zeepsop gedompelde doek schoon. Neem daarna de binnenzijde met een vochtige doek af en laat deze goed drogen.

In deze instructie lopen waarschuwingen, aanbevelingen en aanwijzingen door elkaar. De gebruiker kan dan ook moeilijk volgen. Waarschuwingen wijzen de gebruiker op mogelijke gevaren. Aanbevelingen of tips geven advies. Aanwijzingen of instructies begeleiden de gebruiker doorheen de procedure.

Een korte analyse maakt dat snel duidelijk (waarschuwing, aanbeveling, aanwijzing).

Dompel het apparaat nooit onder in water! Haal de stekker uit het stopcontact. Alle onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje worden schoongemaakt. Droog ze goed af voor hergebruik. Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen. Reinig de friteuse regelmatig aan de binnen- en buitenzijde. Maak de buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek en droog deze met een zachte, schone doek. Gebruik nooit schuurmiddelen. Bij het verversen van de olie kunt u tevens de binnenzijde van de friteuse schoonmaken. Leeg de friteuse en maak de binnenzijde eerst met keukenpapier en vervolgens met een natte, in zeepsop gedompelde doek schoon. Neem daarna de binnenzijde met een vochtige doek af en laat deze goed drogen.

Sommige taalhandelingen zijn niet eenduidig. De aanwijzing 'haal de stekker uit het stopcontact' is als waarschuwing bedoeld, maar wordt niet krachtig genoeg geformuleerd. Bovendien nemen waarschuwingen en aanbevelingen geen prominente plaats in, waardoor de gebruiker ze minder snel herkent.

Splits de tekst daarom op in verschillende puntjes en groepeer de taalhandelingen. Waarschuwingen en aanbevelingen bevatten vitale informatie en krijgen vooraan in de tekst een prominente plaats. Een indeling van de aanwijzingen (best voorzien van een titel) maakt de handelingen duidelijk en overzichtelijk voor de gebruiker.

De instructie verwijst bovendien naar een handeling die in een andere rubriek wordt behandeld: 'verversen van de olie'. Je kunt de gebruiker naar deze rubriek doorverwijzen.

Voorbeelduitwerking

REINIGING EN ONDERHOUD

Waarschuwing

 • Haal de stekker altijd uit het stopcontact.
 • Dompel het apparaat nooit onder in water
 • Gebruik nooit schuurmiddelen.
 • Wacht tot de olie is afgekoeld.

--> Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen.

Tips

 • Reinig de friteuse regelmatig aan de binnen- en buitenzijde.
 • Alle onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje worden schoongemaakt.
 • Droog de friteuse goed af voor hergebruik.

Hoe de buitenkant van de friteuse reinigen?

 1. Maak de buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek.
 2. Droog de buitenkant af met een zachte, schone doek.

Hoe de binnenkant van de friteuse reinigen?

Wanneer u de olie ververst (zie rubriek x), kunt u ook de binnenkant van de friteuse schoonmaken.

 1. Verwijder olie en bakrestanten.
 2. Maak de binnenzijde schoon met keukenpapier.
 3. Reinig de binnenkant met een natte, in zeepsop gedompelde doek.
 4. Neem daarna de binnenzijde met een vochtige doek af.
 5. Laat de binnenzijde goed drogen.