Weigerbrieven

Je bent financieel assistent en werkt voor het WF Cultuurfonds in Brussel. Op 22 maart ontving je een brief van de Firma Pharma met het verzoek om sponsoring van de reclame van hun jaarlijks wetenschappelijk colloquium. Schrijf een brief waarin je de firma meedeelt dat het WF Cultuurfonds niet aan dit verzoek kan voldoen.

Geachte (heer/mevrouw)

U verzoekt ons om uw ....(naam activiteit) liefst financieel, of eventueel materieel, te steunen.

Eind december hebben wij ons reclamebudget opgemaakt en afgesloten. Tevens hebben we onze sponsoringcontracten voor de komende periode vastgelegd, zodat we niet meer aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor deze werkwijze.

Wij danken u in elk geval voor de belangstelling die u voor ... (naam bedrijf/firma) heeft en wensen u veel succes met uw ... (naam activiteit).

Met vriendelijke groeten,