Informerende brieven

In deze categorie vallen brieven waarin je informatie geeft of vraagt. Je hoeft geen extra argumenten aan te voeren om de lezer van iets te overtuigen of ergens toe aan te zetten. Het zijn brieven met puur zakelijke informatie die je wel op een moderne, klantvriendelijke manier opstelt.

Tot de informerende brieven horen onder andere:

  • Bevestigingen van afspraken, overeenkomsten of bestellingen
  • Uitnodigingen
  • Mededelingen (bijvoorbeeld adreswijzigingen)
  • Subsidieaanvragen
  • Begeleidende brieven (iets opsturen)

Structuur van de informerende brief

  1. Openingsalinea met briefonderwerp (bevestiging, bestelling, uitnodiging, adreswijziging)
  2. Praktische gegevens
  3. Positieve afronding en/of contactpersoon voor meer informatie