Informerende brieven

Je werkt als secretaresse voor het verzekeringskantoor Paraplu, Duivenstraat 5, 9000 Gent. Binnenkort zal het kantoor verhuizen naar de Groenstraat 2.

Schrijf een brief naar alle klanten waarin je deze wijziging meedeelt.

Geachte (heer / mevrouw),

Op ..... (datum) verhuizen wij van ....(oude vestigingsplaats) naar:

(nieuwe adresgegevens met telefoon- en faxnummer en e-mailadres)

Wilt u deze adreswijziging in uw adressenbestand invoeren en voortaan alle brieven naar ons nieuwe adres sturen?

Wij danken u voor uw medewerking en vertrouwen op een goede voortzetting van onze handelsrelatie.

Met vriendelijke groeten,