Klachtenbrieven

Oefening 1

Je werkt voor een bedrijf dat geschenkartikelen verkoopt. Je hebt 2000 relatiegeschenken besteld bij een firma waarmee je al jaren samenwerkt. Na levering op 3 april blijkt dat er 120 artikelen ontbreken.

Op 4 april heb je telefonisch contact opgenomen met de leverancier om hem hiervan op de hoogte te stellen en om hem mee te delen dat je de levering niet kan aanvaarden.

Schrijf een brief naar de leverancier waarin je hem dit schriftelijk bevestigt. Voeg er als bewijs een kopie bij van de leveringsbon. Verzoek hem bovendien om de levering vóór 15 april in te ruilen. Op 1 mei is het moederdag en heel wat klanten hebben bij jou een geschenk besteld. Je dringt aan op een stipte regeling.

Betreft: uw levering van .... (naam product) op ... (datum)

Geachte (heer/mevrouw)

Zoals afgesproken op ... (datum) zou u ons uiterlijk op ... (datum) ... (aantal) exemplaren van ... (naam product) leveren. Wij hebben deze levering op ... (datum) ontvangen en vastgesteld dat ... (soort of aantal ontbrekende stukken) ontbraken.

We hebben u al telefonisch meegedeeld dat we deze levering daardoor niet kunnen aannemen. De bijgevoegde kopie van de leveringsbon vermeldt immers duidelijk (aantal stuks, ontbrekende producten,...).

Wij verzoeken u daarom deze levering vóór ... (datum) om te ruilen. Dan kunnen wij onze afspraken met onze klanten nakomen. (of andere reden).

Met vriendelijke groeten,

(voornaam + achternaam)

(functie)

Bijlage: kopie leveringsbon

Oefening 2

Schrijf een openingszin waarin je om een betaling vraagt.

Maak hierbij gebruik van de volgende constructies: iets van iemand tegoed hebben, een tekort aanzuiveren, iemand verzoeken een storting te doen, een verschuldigd bedrag overschrijven op een rekening, vragen om betaling.

 • Wij hebben van u nog ... tegoed.
 • U bent ons nog ... schuldig.
 • Uw rekening vertoont nog steeds een tekort van ...
 • Het is reeds de derde keer dat we u vragen om betaling van ...
 • We hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
 • Bij nazicht van onze boekhouding bleek dat u nog een openstaande rekening heeft van ...
 • Bij controle van onze boekhouding bleek factuur ...
 • Het tekort van ... werd nog steeds niet aangezuiverd.
 • Graag zien wij uw betaling tegemoet.
 • We verzoeken u dringend de nodige storting te doen.
 • Wilt u het verschuldigde bedrag onmiddellijk overschrijven op onze rekening?