Excuusbrieven

Je bent uitgenodigd om aan de universiteit van Gent een informatiedag over nieuwe marketingstrategie√ęn bij te wonen. Je kunt niet ingaan op de uitnodiging.

Geachte (heer/mevrouw),

Ik dank u voor uw vriendelijke uitnodiging om aanwezig te zijn bij ...(naam activiteit) op .... (datum) om .... uur.

Omdat ik net op dat tijdstip een andere afspraak heb, kan ik uw (activiteit) jammer genoeg niet bijwonen.

Ik wens u in elk geval veel succes met uw initiatief.

Met vriendelijke groeten,