Reactie op een personeelsadvertentie 1

Lees de volgende brief en zet de alinea's in de juiste volgorde.

Evert De Groot
Lange Kouter 34
2000 Antwerpen

Antwerpen, 14 januari xxxx.

Centrum voor Bedrijfbeheer

T.a.v. mevrouw I. de Graaf

Jan Van Dammestraat 141, bus 23

2000 Antwerpen

betreft: vacature De Standaard van 12 januari 200.

Geachte mevrouw,

1. Ik ben 23 jaar. Dat neemt niet weg dat ik de verantwoordelijkheid, die de functie meebrengt niet aan zou kunnen. Vorig jaar was ik als leraar voor de talenorganisatie EF verantwoordelijk voor een groep van 15 studenten die ik gedurende 2 weken in Nederland moest begeleiden. Hoewel ik toen een stuk jonger was dan de andere leraren van EF, heb ik mijn opdracht met evenveel verantwoordelijkheidszin tot een goed einde gebracht. Ik durf dan ook te zeggen dat mijn leeftijd geen bezwaar hoeft te vormen om uw bedrijf te versterken.

2. Ik bezit een universitair diploma van vertaler Nederlands-Frans-Engels en het postgraduaatsdiploma in de bedrijfscommunicatie. Tijdens mijn opleiding heb ik de basis gelegd voor mijn talenkennis, die ik dan verder heb uitgediept tijdens de verschillende stages die ik als student en als leraar in het buitenland heb gedaan. Daarnaast heb ik gedurende drie jaar Duits gestudeerd, eerst in avondonderwijs en daarna in het postgraduaat. Ik leg vlot contacten: een docente aan de tolkenschool noemde me zelfs eens "the great communicator". Als ik de reacties van vrienden mag geloven, kan ik gemakkelijk mensen overtuigen van zaken waar ik sterk in geloof, zoals in het geval van uw bedrijf.

3. De automobielwereld is voor mij altijd een passie geweest. Van alle merken behoort BMW tot mijn favorieten, waardoor ik met bijzondere belangstelling uw personeelsadvertentie doorlas. Een job waarin menselijk contact centraal staat, spreekt me enorm aan. Ik geloof dat ik uitstekend kan functioneren in een positie die de schakel vormt tussen uw bedrijf, waarin ik geloof, en zijn klanten en medewerkers.

4. Ik ben erg geńŹnteresseerd in de functie bij de afdeling Customer Relations, waarvan ik de vacature aantrof in De Standaard van 12 januari j.l.

5. Ik ben graag bereid om mijn enthousiaste belangstelling toe te lichten in een gesprek.

Hoogachtend,

(handtekening)

Evert de Groot

Bijlage: curriculum vitae

Volgorde

4 - 2 - 3 - 1 - 5