Zeer beknopt verslag

Een actie- en/of besluitenlijst geeft in trefwoorden de acties en/of besluiten van de vergadering weer. Deze vormen komen vaak onderling gecombineerd voor of in combinatie met een beknopt verslag. Zeker voor sterk taak- en actiegerichte vergaderingen (bijvoorbeeld een wekelijkse stafvergadering) is deze vorm zeker aan te bevelen.

Kenmerken

  • De lijst kan op verschillende manieren zijn opgebouwd. Chronologisch op uitvoeringsdatum of spreker, of logisch per agendapunt.
  • De namen van de actievoerders worden bij ieder punt vermeld.
  • De weergave gebeurt vaak in kolommen.
  • Er is slechts een beperkte kennis van het vergaderonderwerp noodzakelijk, aangezien de notulist niet of nauwelijks hoeft te interpreteren.

Gebruik

Zeer beknopte verslagen worden gebruikt om acties en besluiten na te gaan en als voortgangscontrole of herinnering bij een volgende vergadering.

Voordelen

  • Het verslag is kort.
  • De essentie is helder.
  • Wie wat wanneer moet doen is snel duidelijk.
  • De vorm garandeert een goede invulling van de voortgangs- en controlefunctie.

Nadeel

  • Het verslag is niet geschikt voor derden, omdat het te weinig informatie bevat.