Overzicht

Los de volgende vragen op.

Vraag 1

Zijn deze verslagen beknopt, zeer beknopt of uitgebreid?

 • Essentie-per-spreker verslag
 • Kernverslag
 • Actielijst
 • Woordelijk verslag
 • Minitulen
 • Besluitenlijst

 • Uitgebreide verslagen
  • Woordelijk verslag
  • Essentie-per-spreker verslag
 • Beknopte verslagen
  • Kernverslag
  • Minitulen
 • Zeer beknopte verslagen
  • Actielijst
  • Besluitenlijst

Vraag 2

Welke functie kunnen de notulen hebben in de volgende situaties? Welke functie ontbreekt in het lijstje?

 1. De actielijst van de vorige notulen voorlezen.
 2. De aanvaarding van een voorstel manipuleren.
 3. De achterban tevreden houden.
 4. Een juridisch geschil oplossen.

 1. Voortgangsfunctie
 2. Strategische functie
 3. Strategische (en informatieve) functie
 4. Bewijsfunctie

De historische functie ontbreekt.

Vraag 3

Orden de vaste agendapunten van een formele vergadering.

 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Datum volgende vergadering
 • Rondvraag
 • Goedkeuring en bespreking notulen van vorige vergadering
 • Varia
 • Opening en vaststelling van de agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Goedkeuring en bespreking notulen van vorige vergadering
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Varia
 5. Rondvraag
 6. Datum volgende vergadering

Vraag 4

Van welk soort verslag zijn dit de voor- en nadelen?

Voordelen

 • Het verslag is overzichtelijk.
 • De leestijd is kort.
 • De notulist kan eventueel actief deelnemen aan de vergadering.

Nadelen

 • Het menings- en besluitvormingsproces is niet volledig zichtbaar.
 • De notulist moet het vergaderonderwerp beheersen om de hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden.

Dit zijn de voor- en nadelen van een beknopt verslag.