Inleiding

Notulen of vergaderverslagen zijn volgens Van Dale korte schriftelijke verslagen van hetgeen behandeld is in een vergadering, ten behoeve van de leden.

Notulen zijn erg belangrijk voor het resultaat van een vergadering. Als de voornaamste agendapunten en afspraken niet worden opgeschreven, worden ze vaak vergeten. Bovendien worden notulen niet alleen gelezen door de deelnemers, maar soms ook door buitenstaanders. Aan de hand van het vergaderverslag kunnen zij zich een beeld vormen van het vergaderresultaat, het verloop van de vergadering en het besluitvormingsproces.

Notuleren is dus een belangrijke taak, die echter vaak wordt onderschat. Er komt heel wat meer bij kijken dan luisteren en noteren. Je moet inzicht hebben in de functies van de notulen en de vaardigheden bezitten om een goed verslag te schrijven.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: