Lay-out

Opdat je lezers gemakkelijk hun weg zouden vinden in de tekst, moet je zorgen voor een verzorgde en functionele vormgeving.

  • Gebruik brede marges.
  • Zorg voor voldoende witruimte.
  • Gebruik decimale nummering (1, 1.1, 1.1.1). Beperk je tot 3 niveaus.
  • Laat acties, afspraken en besluiten opvallen.
  • Wees consequent.