Extra information

Bibliography

  • Braecke, Jacobs & Pelsmaekers (2001). English at work. Leuven / Leusden: Acco. p. 123-153.
  • Bright, Earl (2001). Brilliant CV. Prentice Hall.
  • Job seeker's advice.
  • Chronological CV's, Jobera
  • C. Jansen, M. Steehouder & M. Gijsen. Professioneel communiceren. Martinus Nijhoff, Groningen/Houten (2004). p. 58-63.
  • AISEC. Solliciteren kun je leren! Rotterdam (1991). p. 53-56

Glossary

Adapted from Braecke, Jacobs and Pelsmaeckers, 2001:177-179.

aanbevelingsbrief

testimonial, (AmE) letter of recommendation

aanstellen, benoemen, (in) aanmerking komen

to qualify for

in dienst nemen

to appoint, hire, take on

aanstelling, benoeming

appointment

afdeling

section, department

afspraak

appointment

afstuderen

to graduate

benoemen

appoint

bekwaamheden, talenten

abilities

baan, betrekking

job, position, post

beginnend, lagergeplaatst

junior

burgerlijke staat

marital status

carričre

career

carričre-planning

career-planning

curriculum vitae

CV, (AmE) résumé

deskundigheid

competence

diploma

(university) degree, (secondary school) certificate

ervaren

experienced (in), with a track record (in)

ervaren (hogergeplaatst)

senior

ervaring (in)

experience in/with

examen doen

to sit for an exam, to take an exam

functie

role, function, position

geďnteresseerd in

interested in

geschikt voor

suitable for

getuigschrift

certificate

goed in (een vak)

good at (a subject)

graad (zoals onderscheiding)

grade

hoorcollege

lecture

informatica

information science/technology,computer science

interim (kantoor)

temporary work (agency)

interims doen

temping (informal)

jeugdbeweging

youth movement

kandidaat (voor een baan)

candidate, applicant

kandidatuur (univ. cyclus)

candidature, 2 years of study

koppensnellers

head hunters

licenciaat

licentiate, 4 years of study; 3rd and 4th year of study (both the title and the holder)

loopbaan

career

middelbare school

secondary school

(grote) onderscheiding

(great) distinction, (magna) cum laude

onderwerp

subject, topic

opleiding

training, education

persoon die wordt opgeleid

trainee

oriëntatie

orientation, (AmE) major

personeelslid

staff member

post-graduaat

postgraduate

(studie)programma

curriculum

(op het) programma

(on the) curriculum

practicum

practical

in de praktijk

on-the-job

proeftijd

probationary period

referentie

reference, referee

richting

section

salaris (vs. loon)

salary (vs. wages)

semester

semester, term

seminarie

seminar

seminariewerk

seminar paper

slagen (voor een examen)

to pass an exam

sollicitatie

application

sollicitatieformulier

application form

solliciteren

to apply for

sollicitant

applicant

stage

traineeship, internship, in-service, training

stagiair

trainee

studentenvereniging

student body, student's union

studiebeurs

scholarship, a studentship, a bursary

taakomschrijving, functiebeschrijving

job description

taken, plichten

duties

thesis

thesis

doctoraatsthesis

dissertation

uitdaging

challenge

vaardigheden

skills

vacant, open

vacant

vacature

vacancy, opening

vak (cursus)

course

(onderwerp)

subject

vakantiewerk

holiday job, summer job

verantwoordelijk voor

responsible for, in charge of

verantwoordelijk persoon

person in charge

verantwoordelijkheid opnemen

to assume responsibility

vereisten

requirements

vergoeding

benefits, remuneration (formal)

bijkomende vergoeding

perk, fringe benefit

voldoen (aan de vereisten)

satisfy (the requirements)

voordragen

short-list

werkcollege

workshop

werkgever

employer

werknemer

employee

zelfstandige

self-employed

zittijd

exam session

(tweede) zit

second session, resit

zomercursus

summer course, summer school