Agendapunt 2: Klacht Karel Verhaerte

Neem notities van het tweede agendapunt.

Bekijk het onderstaande videofragment en maak notities voor je vergaderverslag. Je notities hoef je niet mee af te geven.

Niet elke registratietechniek is even geschikt voor alle agendapunten. Ga na wat het doel van dit agendapunt is en kies op basis hiervan een geschikte methode. Gebruik eventueel een vaste structuur als hulpmiddel bij het notuleren.

Vergaderdoel klacht Verhaerte

Doel

probleemoplossend

Concreet

proberen het probleem met Verhaerte op te lossen;
voorkomen dat dergelijke situaties zich nog voordoen.