Keuze verslag

Ga na welk type verslag je het beste kan gebruiken voor deze vergadering.

De keuze van het vergaderverslag wordt onder meer bepaald door het vergaderdoel en de functie van het verslag.

Vergaderdoel

Algemeen gesproken ligt de nadruk bij de tweewekelijkse stafvergaderingen in de eerste plaats op het vergaderresultaat en minder op het proces van de besluit- en meningsvorming. De opvolging van de acties en de besluiten is erg belangrijk.

Het doel van deze specifieke vergadering is tweevoudig: evaluerend en probleemoplossend.

Open dag

Klacht Verhaerte

Doel

evaluerend

probleemoplossend

Concreet

ervaringen uitwisselen;
gemaakte fouten in de toekomst vermijden.

proberen het probleem met Verhaerte op te lossen;
voorkomen dat dergelijke situaties zich nog voordoen.

Functie van het verslag

Het eerste agendapunt, de evaluatie van de open dag, heeft voornamelijk een informatieve functie. Bovendien zal de informatie in de notulen als basis dienen voor een artikel in het personeelsblad.

Het tweede agendapunt heeft voornamelijk een strategische functie. De informatie zal alleen gelezen worden door de deelnemers aan de vergadering, de leden van de directie en de raad van bestuur.

De notulen van de stafvergadering hebben ook een voortgangsfunctie. Het is belangrijk dat alle acties en besluiten tijdig en correct uitgevoerd worden.