Inleiding

Ook nu e-mail algemeen ingeburgerd is, blijft een brief een belangrijk en speciaal communicatiemiddel waar je extra aandacht en zorg aan moet besteden. Zoals al vaker is gezegd: elke brief is tegelijk ook een 'visitekaartje'. De zorg die je al dan niet aan je brieven besteedt, zegt ook veel over jezelf en je bedrijf.

Met de normen en regels voor brieven wordt weliswaar veel losser omgesprongen dan vroeger, maar een zekere vormelijkheid is hoe dan ook typisch voor een brief. Meer nog, als je bij zakelijke brieven bepaalde conventies niet respecteert, getuigt dat van een gebrek aan professionalisme.

Vaste richtlijnen in acht nemen is ook noodzakelijk om te zorgen dat je lezer je boodschap welwillend ontvangt. Een misplaatste aanspreking, het ontbreken van een antwoordadres, een vreselijk oubollige afsluiting of een slordige lay-out: het zijn allemaal elementen die voor grote ergernis kunnen zorgen bij je lezer. Terwijl een brief die piekfijn in orde is, bijdraagt tot een positief beeld van je bedrijf.