Opmaak

Hieronder vind je twee voorbeelden van verschillende rubrieken van een cv. Bekijk telkens aandachtig de opmaak. Wat valt je op, en wat kan er beter?

Soms zal je de formulering moeten verbeteren. Inhoudelijke elementen moet je voor deze oefening niet toevoegen.

Oefening 1

Gebruik geen nummering en geen dubbele punten in je kopjes. Zorg ook voor voldoende witruimte. Hier is de interlinie duidelijk te klein: liever een interlinie met voldoende witruimte en een cv van 2 pagina's, dan een cv op 1 pagina met nauwelijks witruimte.

Het geheel is ook niet makkelijk te scannen: je moet even zoeken en lezen. Dat komt door:

  • de grote insprong;
  • de onlogische hiërarchie waardoor de kopjes en de onderwijsinstellingen prominenter naar voren komen dan het diploma, dat tenslotte het belangrijkst is;
  • het gebrek aan markering: enkel de kopjes zijn onderlijnd, verder is er geen opmaak;
  • het gebrek aan consistentie bij het gebruik van data: eerst staat het begin- en eindjaar vermeld zonder haakjes, daarna enkel jaar van afstuderen tussen haakjes;
  • overtolligheden zoals het woordje 'afgestudeerd' en de kopjes, die informatie bevatten die je eigenlijk niet hoeft te expliciteren.

Er is overigens ook geen reden om de data tussen haakjes te zetten: binnen een cv zijn data belangrijk.

Wat de formulering betreft: 'studies' is een gallicisme, je spreekt over 'opleiding' of 'studie'. En 'thesis' is niet de correcte term voor een 'licentiaats- of eindverhandeling' of 'masterscriptie'.

Een mogelijk alternatief zou er (mét toelichting van de diploma's) zo kunnen uitzien:

Oefening 2

taal

lezen

gesproken

schrijfvaardigheid

Nederlands

++++

++++

++++

Frans

++

+/-

+

Engels

++++

+++

+++

Duits

+

+

+/-

Spaans

+++

+++

+++

Het valt af te raden om je talenkennis grafisch voor te stellen (al adviseren sommige bronnen dat). Niet alleen is het weinig fraai, de rekruteerder moet zich bovendien afvragen wat jij met al die plusjes bedoelt. (Eventuele verwijzingen naar genormeerde niveaus, zoals de "Common European Framework of Reference for Languages", kunnen uiteraard wel.)

Je kunt met een tabel werken, maar zorg dan dat die meer witruimte bevat, en dat de kolommen en rijen dezelfde breedte en hoogte hebben. Wees ook consequent in het gebruik van je titels: ofwel lezen - spreken - schrijven; ofwel leesvaardigheid - spreekvaardigheid - schrijfvaardigheid.

Als je echt volledig wilt zijn, kun je nog 'begrijpen' toevoegen aan het eerste rijtje. Of volledigheid belangrijk is, hangt natuurlijk ook in grote mate af van de vacature. Vaak kun je volstaan met het onderscheid geschreven - gesproken.

Een mogelijk alternatief zou er zo kunnen uitzien:

Of een andere mogelijkheid, zonder tabellen: