Functioneel cv

Een functioneel cv is opgebouwd rond verschillende functionele domeinen, zoals management, informa­tica, organisatie, etc. Je studie en ervaring kun je ge­spreid onder functionele kopjes presenteren. Een variant hierop is een vaardigheden-cv, dat opgebouwd is rond vaardigheden en rollen.

Een functioneel gestructureerd cv is nuttig als

  • je uitgebreide werkervaring hebt en je bepaalde domeinen van expertise extra in de verf wilt zetten;
  • je een carričrewissel plant en relevante ervaring gericht wilt presenteren;
  • je je carričre onderbroken hebt door een sabbatical, kinderopvang, werkloosheid, enzovoort en daar de aandacht niet op wilt vestigen.

Voorbeelden

De onderstaande geannoteerde voorbeelden zijn uitwerkingen van de functionele of vaardigheden aanpak. Let wel, dit zijn geen perfecte cv's. Je kunt ze gebruiken als inspiratie, maar wees kritisch.