Eerste versie

Lees aandachtig de vacature waar je graag op wil reageren, en die je al hebt uitgekozen bij het opstellen van je cv. Leg je cv ernaast, en ook de informatie die je hebt opgezocht over het bedrijf. Als je de self-assessment module hebt gevolgd, neem je ook de resultaten daarvan erbij: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Het is allemaal informatie die kan dienen als inspiratie voor het schrijven van je brief.

Zet vervolgens met een potlood op de advertentie

  • een '+' bij de vereisten waar je aan voldoet;
  • een '-' bij de vereisten waar je niet aan voldoet;
  • een '+/-' bij de vereisten waar je maar gedeeltelijk aan voldoet of die je aannemelijk moet maken.

Op je cv kun je elementen aanduiden die je zeker wilt gebruiken in je brief.

De vacature bepaalt zowel de accenten in je cv als in je brief. Maar terwijl je in je cv naar volledigheid streeft, kun je in je brief enkel de voornaamste klemtonen leggen. Je cv is het basisdocument, je brief het document dat het cv vergezelt, en waarin je samenhang creëert tussen de feiten van het cv. Visueel valt de complementariteit tussen de drie als volgt voor te stellen:

Werk een eerste basisversie van je brief uit, volgens de structuur motivatie-argumentatie-extra troeven.

Motivatie

Formuleer voor jezelf een duidelijk antwoord op de volgende twee vragen:

  • Waarom wil ik precies bij dit bedrijf of deze organisatie werken?
  • Waarom precies in die functie?

Argumentatie

Formuleer voor jezelf een duidelijk antwoord op de vragen:

  • Wat zijn mijn drie voornaamste troeven voor deze functie?
  • Welke troef is de belangrijkste en moet ik het meeste aandacht geven?

Vergeet niet om je argumenten hard te maken met concrete feiten in je cv, maar verlies je ook niet in details.

Extra troeven

Heb je, naast je belangrijkste troeven, nog bijkomende kwaliteiten die relevant genoeg zijn om te vermelden? Denk bijvoorbeeld aan extra cursussen of opleidingen die je hebt gevolgd, vakantiewerk van betekenis, of persoonlijke kenmerken.

Zijn er nog punten in de vacature die je moet compenseren of aannemelijk maken (de '-' en '+/-')?

Verlies bij de uitwerking de lengte van je brief niet uit het oog.

Je kan verdergaan met: