Briefhoofd

Het (voorgedrukte) briefhoofd komt bovenaan, en neemt soms de hele breedte van het blad in. Over de inhoud van het briefhoofd bevat de BIN-norm geen concrete richtlijnen. Maar je briefhoofd bevat in elk geval de naam van je bedrijf of organisatie en het logo, als je dat hebt.

Daaronder kunnen nog de volgende gegevens komen:

  • het postadres;
  • het telefoonnummer;
  • het faxnummer;
  • het e-mailadres;
  • de website;
  • het nummer van de bankrekening;
  • de statutaire naam en vestigingsplaats van de organisatie;
  • de plaats en het nummer van inschrijving in het handelsregister;
  • het btw-nummer.

Het is niet verplicht om al die gegevens in het briefhoofd te plaatsen. Je kan ze ook (gedeeltelijk) in de voettekst plaatsen.

Concrete richtlijnen voor de correcte notatie van adresgegevens vind je op de pagina over adressering.

Opmerking

Bedrijven kunnen het beste met sobere, eenvoudige maar ook aantrekkelijke briefhoofden werken. Het ontwerpen daarvan kan je beter overlaten aan een specialist. Nu en dan eens van briefhoofd veranderen, zonder afbreuk te doen aan de eigen huisstijl, kan de correspondentie een stuk levendiger en aantrekkelijker maken.