Plaats en datum

Uiteraard vermeld je op je brief de plaats waar je hem schrijft en de datum waarop je hem verstuurt. Volgens de richtlijnen van de BIN-norm komen datum en plaats rechts. Ze kunnen deel uitmaken van de kenmerken, zoals in de voorbeeldbrief. Als er geen kenmerken zijn, komen plaats en datum in de tabulering.

Anders dan in de adresruimte, schrijf je de plaatsnaam hier niet volledig met hoofdletters. Wanneer de plaats al in je briefhoofd of antwoordadres vermeld staat, kun je ook volstaan met de datum alleen. Een illustratie daarvan is het voorbeeld in de rechterkolom. Om de datum te vermelden kun je kiezen tussen twee notatiesystemen:

1. De traditionele notatie in cijfers en woorden: nummer van de dag, naam van de maand, jaartal. Die notatie heeft als voordeel dat er geen misverstanden mogelijk zijn.

3 juni 2007

2. De internationale code in cijfers: jaartal, streepje, tweecijferig nummer van de maand, streepje, tweecijferig nummer van de dag.

2006-06-03