Algemene inleiding

Slecht nieuws communiceren moet je vaker doen dan je lief is. Slecht nieuws dient zich immers aan in verschillende omstandigheden: een prijsstijging, een ontslag, de annulering van een overeenkomst, een verzoek dat niet kan worden ingewilligd, een voorstel dat wordt afgeketst, of een sollicitatie die niet in aanmerking wordt genomen. Soms moet je kritiek uiten op iemand, bijvoorbeeld op een werknemer die slecht functioneert. Of je moet je eigen fouten meedelen, bijvoorbeeld als in een van je producten een productiefout is geslopen.


Slecht nieuws is slecht nieuws en de ontvanger zal nooit blij zijn het te krijgen. Hoe de ontvanger precies op het slechte nieuws zal reageren, ligt voor een deel buiten je controle. De klap zal bijvoorbeeld minder groot zijn als de ontvanger het nieuws verwacht, of alternatieven voorhanden heeft (Locker, 1999). Toch heeft ook de manier waarop het slechte nieuws gecommuniceerd en gepresenteerd wordt een belangrijke invloed op de reactie. In deze module gaan we kort in op de keuze van het geschikte medium in een bepaalde situatie. De nadruk van de module ligt echter op de keuze van de geschikte stijl en structuur voor slechtnieuwsbrieven en e-mails. In de rechterkolom van deze pagina vind je een voorbeeld van een goede slechtnieuwsbrief.

Bronvermelding docenten:

  • Locker, K.O. (1999). Factors in reader responses to negative letters: Experimental evidence for changing what we teach. Journal of Business and Technical Communication, 13, 5-48.